Bijou


Bijou De Bijou hu mer am August 2005 zu Limoux op der Maartplaz fonnt.
D‘Wiertsfra ass eis ruffe komm, well si eng kleng, jonk Kaz virum Café sëtzen hat, déi verletzt war.
Si war vum 2. Stack aus enger Wunneng erofgefall an keen huet se vermësst.
Wéi mer se bis agefaangen a verpléischtert haten, hu mer eis entscheet si ze halen a mat heem ze huelen.
Doheem huet de Kuederchen, deen ongeféier 6 Wochen al war, vill geschlof a gerascht fir zou sech ze kommen.
En hat d’Nues getéitscht an huet net gutt ausgesin.

Bijou Séier huet hie sech erholl a war sou dankbar an heemeleg. Mir hunn e Bijou gedeeft.
Et war awer och e richtege Bijou, hien huet richteg mat engem geschwat, wann hien um Späicher getrëppelt ass, an et huet ee säin Numm geruff, huet hien zréck miaut.
Hien ass och mat de Muppen mat spadséiere gaangen, ëmmer schéin hannendrun.
Leider wäert dat grousst Zoutrauen, dat hien an d'Muppen hat, him an der Natur an an der Wildnis zum Verhängnis gi sinn, well enges Daags ass hien einfach net méi heemkomm.... (Oktober 2006).
info@pet-psy-cafe.eu