Ray & Callow


Ray & Callow De Ray war en Däitsche Schéiferhond.
Hien hat anscheinend 10 Méint wéi mir hien aus dem Gaasprecher Déierenasyl adoptéiert hunn.
Hie war u sech e ganz léiwe Mupp, deen net ganz frou doriwwer war, de ganzen Dag bei sengem Haischen ugestréckt ze sinn an nuets an der Garage mussen ze schlofen. Ech sinn dann no der Schoul meeschtens mat him spadséiere gaangen.
Natierlech ass hie soubal hie vun der Kette gelooss ginn ass, fortgelaf, hie koum zwar ëmmer no e puer Stonnen nees heem... ! Naja, heiansdo hu mer en och misse siche fueren, wéi z.B. deemols an engem Hotel, wou en d'Reschter aus de Containere gefrupst huet.
De Callow hate mer och aus dem Gaasprecher Déierenasyl, hie war nach e Welpen. Endlech hat ech och mäi Mupp.
Hie war e Schéiferhond-Mix, eng richteg kleng Energibomm, léif, verspillt, wëll...
Leider ass de Callow mam Ray enges Daags fortgelaf, de Ray ass erëmkomm, de Callow hat et leider net iwwer déi villbefueren Haaptstrooss gepackt.
Irgendwéi ass de Ray dunn aus irgendenge familiären, perséinlechen, onverständleche Grënn erëm zu Gaasprech am Asyl gelant.
Ech weess och net, wat aus him ginn as. Dat wor 1988...
Ech hoffen, hien huet eng gutt nei Mënschefamill fonnt, déi him e gutt a gerecht Hondsliewen erméiglecht huet!
info@pet-psy-cafe.eu